Concurs del cartell de les fires de Sant Narcís 2012

Presentació d’idees originals pel concurs de les Fires de  Girona 2012.  Caldrà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
En el cas de reutilitzar-se parcialment una obra existent acollint-se al dret de transformació previst per la llei,  s’haurà d’adjuntar una autorització de la persona titular dels drets d’explotació.
Podran concórrer totes les persones físiques o col·lectiu, o estudis  gràfics, que ho desitgin, i que estiguin empadronats o tinguin la seu social a Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys.  No s’hi podran presentar
els qui hagin rebut aquest mateix encàrrec amb anterioritat.  Només es podrà presentar una obra a concurs.
Wev: http://firesdegirona.weebly.com/

Deja un comentario

Nombre (obligatorio)

Mail (no será publicado) (obligatorio)