BIENNAL D’ART CONTEMPORANI (JCE)

JEUNE CRÉATION EUROPÉENNE

La Jeune Création Européene (JCE) és un projecte internacional d’arts visuals liderat per l’Ajuntament de Montrouge (París).

 

Es va iniciar l’any 2000 i reuneix una selecció d’artistes procedents de diferents països de la Unió Europea amb l’objectiu de donar a conèixer el treball de joves creadors i de promoure formes de diàleg i contactes europeus per mitjà de l’art contemporani i la cultura.

Amb caràcter biennal s’organitza una exposició itinerant que es presenta successivament a diverses institucions culturals representants dels diversos països o nacions coorganitzadors d’aquest esdeveniment. En aquesta edició, l’Ajuntament de Figueres i el Museu de l’Empordà s’incorporen al projecte, després que en edicions anteriors n’hagin format part les ciutats catalanes de Sant Cugat del Vallès i l’Hospitalet de Llobregat.
Les altres nou ciutats que participen en l’edició 2013-2015 són: Montrouge (França), Hamburg (Alemanya), Maastricht (Països Baixos), Klaipeda (Lituània), Bratislava (Eslovàquia), Pécs (Hongria), Salzburg (Àustria), Como (Itàlia) i Amarante (Portugal).
Cada ciutat participa amb un nombre màxim de sis artistes seleccionats i, per tant, aquesta iniciativa articula fórmules de relació i exhibició per a 60 joves creadors europeus en cada nova edició.
El projecte JCE també facilita residències i tallers als artistes seleccionats de cada edició (mitjançant la presentació d’un dossier de candidatura i un projecte específic) i diversos espais de difusió (catàleg, lloc web, etc.) i seguiment del seu treball artístic durant tot aquest període.
Criteris d’admissió
1. Aquest concurs està adreçat a artistes emergents, residents a Catalunya nascuts entre l’1 de gener de 1978 i el 31 de desembre de 1995.
2. La temàtica de les obres és lliure i s’emmarca en el camp de les pràctiques artístiques de les arts visuals contemporànies que inclouen pintura, escultura, fotografia, vídeo, instal·lació o qualsevol altre mitjà amb representativitat i format expositiu.
3. Cada artista podrà presentar a concurs fins a tres obres, realitzades els darrers 12 mesos, la mida de
la qual o dels elements que la formin (incloent-hi la
instal·lació a l’espai) no podrà superar els 3 x 3 x 3 m. Ni sobrepassar un pes conjunt de 60 kg. En cas de ser seleccionat, només una d’aquestes obres participarà a l’exposició itinerant JCE.
4. L’organització internacional de la JCE acorda que la par-
ticipació al concurs és gratuïta i que els artistes seleccionats no reben cap remuneració en concepte d’honoraris. Les despeses d’embalatge, transport i assegurança de les obres seran a càrrec de l’organització; en aquest cas, el Museu de l’Empordà i l’Ajuntament de Figueres. Un cop seleccionades les obres, els autors en signaran un document de cessió temporal per al període que comprèn
tota la itinerància biennal de la mostra, en què es determinarà de comú acord el valor de l’assegurança, les condicions d’embalatge i muntatge, la cessió dels drets de reproducció i comunicació pública de les obres per a les finalitats de difusió de la JCE (dossier de premsa, difusió del programa catàleg, web, etc.) i altres qüestions que en puguin derivar.
5. Per participar al concurs, els autors han de presentar:
5.1. Dades personals: nom i cognoms, DNI o document de residència (cara i dors en format PDF o JPG), adreça, codi postal, contacte (telèfon i correu electrònic).
5.2. Biografia/CV (màxim 1.500 caràcters amb espais), dossier amb documentació gràfica i textual del seu treball (màxim 10 pàgines, 2’5 Mb, format PDF).
5.3. De cada obra presentada (màxim 3): títol, fitxa tècnica detallada, necessitats de muntatge. Text explicatiu descriptiu i conceptual (màxim 500 caràcters).
Termini i forma de presentació
El termini de presentació de la documentació referent a les propostes presentades al concurs és el dia 26 d’abril a les 18 h. S’adreçaran a infome@museuemporda.org o bé lliurar la documentació en CD o en suport paper a la seu del Museu de l’Empordà: Rambla, 2. 17600 Figueres (tel.: 972 50 23 05). Des de la Secretaria del Museu s’escriurà un missatge per correu electrònic, d’acusament de recepció de la documentació tramesa. La sol·licitud de participació podrà ser denegada en cas que manqui alguna part de la documentació requerida al punt 5.
La selecció
El jurat estarà format per:
Mario Pasqualotto, artista i comissari de les edicions anteriors (com a president)
Anna Capella, directora del museuEmpordà de Figueres Jordi Mitjà, artista visual
Carme Sais, directora del Bòlit-Centre d’Art Contemporani de Girona
Oriol Fontdevila, crític d’art, comisari i membre de l’equip gestor de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya
Ricard Planas, director de la revista Bonart i gestor cultural
El jurat tindrà cura de la selecció dels artistes i de les sis obres escollides per participar a la Biennal d’Art Contemporani JCE en l’edició 2013-2015. Aquesta es comunicarà als implicats i es farà pública a partir del 2 de maig. La tria tindrà en compte l’originalitat i la qualitat dels treballs i seguirà criteris de coherència amb la recerca artística personal de cada autor.
Els sis artistes, a part de a la Biennal d’Art Contemporani JCE, participaran en una exposició col·lectiva que tindrà lloc al Museu de l’Empordà de Figueres durant l’any 2014, en què disposaran d’un ajut econòmic per producció d’obra i remuneració d’honoraris. També hi haurà la possibilitat que el Museu adquireixi alguna obra amb la finalitat d’incorporar-la al seu fons d’art.
El veredicte del jurat serà inapel·lable. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com la renúncia a tota reclamació legal sobre els seus continguts.
Altres dades d’interès
Durada i itinerari del projecte: la primera exposició s’inaugurarà a Montrouge el 16 d’octubre de 2013 i continuarà fins a l’agost de 2015, amb la itinerància següent: Klaipeda (Lituània) Bratislava (Eslovàquia), Pécs (Hongria), Salzburg (Àustria), Como (Itàlia) Hamburg (Alemanya), Maastricht (Països Baixos), Figueres (Catalunya, Espanya) i Amarante (Portugal). La mostra es presentarà a cada ciutat en museus o sales d’exposicions municipals.
Els coordinadors del projecte o curadors de les seleccions dels artistes per participar a l’edició 2013-2015 i del programa de residències internacionals a cada ciutat són: Stéphane Correard (França), Goda Giedraiyte (Lituània), Ivan Jancar (Eslovàquia), Sara Stenczer (Hongria), Dietgard Grimmer (Àustria), Luigi Cavadini (Itàlia), Claus Mewes (Alemanya), Stijn Huijts (Països Baixos), Antonio Cardoso (Portugal) i Anna Capella (Catalunya). La direcció i coordinació general del projecte és a cura d’Andrea Ponsini (Montrouge, França).

www.museuemporda.org

 

Tags: , , , , , , ,

Deja un comentario

Nombre (obligatorio)

Mail (no será publicado) (obligatorio)